DAVID BARTOŠ ARCHITEKTI            

 

Ing. arch. DAVID BARTOŠ 

 

hlavní architekt, projektant, specialista  v oblasti stavební světelné techniky

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - 0013694

M: +420 725 266 829, E: bartos@dbarchitekti.cz

 

 

Ing. arch. MARTINA BARTOŠOVÁ 

 

architektka, projektantka
M: +420 724 319 304, E: bartosova@dbarchitekti.cz

 

 

Eproject CZ, s.r.o.
IČO: 275 10 476