DAVID BARTOŠ ARCHITEKTI            

Ing. arch. DAVID BARTOŠ - jednatel, hlavní architekt, projektant

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - 0013694

M: +420 725 266 829, E: bartos@dbarchitekti.cz

 

Ing. arch. MARTINA BARTOŠOVÁ - architektka, projektantka
M: +420 724 319 304, E: frybova@dbarchitekti.czDLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH

Ing. PETR LORENZ, CSc. - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
JIŘÍ MENDA - projektant
 Ing. TOMÁŠ JECHORT - inteligentní budovy
PAVEL HALTUF - technika prostředí staveb