NABÍZÍME: 

 • konzultační a poradenská činnost
 • interiérový design
 • architektonické studie
 • příprava a prodej nemovitostí
 • návrh nábytku a svítidel
 • grafický design, prezentace projektů 
 • urbanismus, územní studie
 • zaměřování staveb a pozemků
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • pasportizace objektů
 • zajištění realizace staveb
 • technický a autorský dozor
 • koordinace projektu
 • inženýring