2020 RD MŽANY

POPIS

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - STUDIE: ING. ARCH DAVID GRYGAR

VIZUALZACE: ING. ARCH. DAVID BARTOŠ

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ: ING. ARCH. DAVID BARTOŠ

REALIZACE: PROBÍHÁ