INTERIÉR - DESERTERIE

ČR - PRAHA

POPIS

ROZSAH: architektonická studie interiéru, projekt pro stavební řízení

AUTOR: Ing. arch. David Bartoš