BYTOVÝ DŮM JENEČ

ČR

POPIS

ROZSAH: koncepční architektonická studie bytového domu s restaurací

AUTOR: Ing. arch. David Bartoš