VILA - HANSPAULKA

ČR - DEJVICE

POPIS

ROZSAH: architektonická studie, dokumnetace pro územní a stavební řízení

AUTOR: Ing. arch. David Bartoš