VILA - PÍSEK

ČR - PÍSEK

POPIS

ROZSAH: architektonická studie, dokumnetace pro územní a stavební řízení, projekt pro provedení stavby

AUTOR: Ing. Renáta Garthilfe, Ing. arch. David Bartoš