LÁVKA PRO PĚŠÍ - VYŠEHRAD

ČR - PRAHA

POPIS

ROZSAH: architektonická studie, koncept konstrukčního řešení

AUTOŘI: Ing. arch. Martina Frýbová