INTERIÉR - VIETNAMSKÁ

ČR - PRAHA

POPIS

ROZSAH: stavební úpravy bytu v BD, architektonická studie interiéru, projekt pro územní a stavební řízení

AUTOR: Ing. arch. David Bartoš