RODINNÝ DŮM - DOBŘICHOVICE

ČR - DOBŘICHOVICE

POPIS

ROZSAH: architektonická studie, projekt pro územní a stavební řízení

AUTOR: Ing. arch. David Bartoš