SPŠS JOSEFA GOČÁRA - ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ 4.NP

POPIS

ROZSAH: architektonická studie interiéru, projekt pro ohlášení stavby, projekt pro provedení stavby

AUTOŘI: Ing. arch. David Bartoš, Ing. arch. Martina Bartošová