RD - NA ŠPITÁLCE

POPIS

ROZSAH: architektonická studie, dokumnetace pro územní a stavební řízení

AUTOR: Ing. arch., Bc. Martina Bartošová