VILADŮM NUSLE

ČR - PRAHA

POPIS

ROZSAH: architektonická studie, projekt pro stavební a územní řízení

AUTOR: Ing. arch. David Bartoš