01. OSLUNĚNÍ, PROSLUNĚNÍ

POPIS

 

stanovení proslunění bytů

stanovení doby osvětlení bytových jednotek  

optimalizace polohy a rozměrů okenních otvorů, stínících prvků

optimalizace hmotového řešení objektu

studie zastínění - vliv novostavby na stávající zástavbu a pozemky

 

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ:

Vyhlášky č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot