02. STUDIE ZASTÍNĚNÍ

POPIS

 

studie zastínění - vliv novostavby na stávající zástavbu a pozemky

stanovení činitele denní osvětlenosti roviny zasklení okna - Kritérium přístupu denního světla k průčelí objektu

optimalizace hmotového řešení objektu

 

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ:

Vyhlášky č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Pražských stavebních předpisů - Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Nařízení č.14/2018  Sb. hl. m. Prahy - Nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

 

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - část 2: Denní osvětlení obytných budov