04. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

POPIS

 

návrh a rozmístění svítidel

výpočet a vyhodnocení umělého osvětlení obytných a pobytových místností

vyhodnocení umělého osvětlení u trvalých pracovišť (kuchyně, kanceláře)

optimalizace hmotového a barevného řešení interiéru

 

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ:

Vyhlášky č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Pražských stavebních předpisů - Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy

Nařízení č.14/2018  Sb. hl. m. Prahy 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN EN 12464-1  - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1 Vnitřní pracovní prostory