2019 TRUBSKÁ

ČR - TRUBSKÁ

POPIS

NOVOSTAVBA RD

ROZSAH: koncepční architektonická studie

AUTOR: Ing. arch. David Bartoš