2018 POLYFUNKČNÍ DŮM

ČR - KLECANY/ZDIBY

POPIS

NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU

ROZSAH: architektonická studie 

AUTOR: Ing. arch. David Bartoš